румънски език


Румънският език се говори от около 20 милиона и е официален в Република Румъния. Също така се говори в Молдова, Сърбия, Украйна, България и други.  Той е от групата на романските езици, в която влизат италиански, френски, португалски и испански, но се отличава от всички останали със силно славянско влияние. Представете си език с латински думи, но с падежи и три рода измежду другите му особености. Поради това румънският е изключително интересен както за научаване, така и от езиковедска гледна точка.
Защо се получава това разграничение от цялата романска група?
Наименованието „румънски“ се обяснява с факта, че през втори век  след Христа част от Румъния е била превърната в римска провинция, като основният език е бил народният латински. Въпреки усилията на Траян и на последвалите го императори за пълното подчинение на тогавашната дакийска територия и за развитието на търговията  и администрацията, варварските племена успели да надделеят и изтласкали само век по-късно новодошлите. А какво е един век на фона на почти две хилядолетия, през които индоевропейските езици намират своето място под румънското слънце.
До средата на 18 век румънците използват като официален език старобългарския, а кирилицата - до средата на 19 век, когато е въведена видоизменена латиница или т.нар. румънска кирилица. Старобългарският остава под формата на "църковнославянски език" и се употребява в Румънската православна църква до началото на 20 век. Интересно е, че според изследване, проведено от университета Ка Фоскари във Венеция, речниковият състав на съвременния румънски език съдържа около 90% елементи от латинския език, докато преди създаването на държавата Румъния (през 1861 чрез обединението на двете княжества Влашко и Молдова), латинската лексика в писмения език е едва 20%, а останалите 80% са думи, заемки или производни, преди всичко от български, по-малко новогръцки, унгарски, турски или албански. Именно по същото време са предприети действия за прочистване на езика от заемките, като наготово се поставят италиански и френски думи. Идва моментът за реванш. Само за век и половина съвременните форми на латинския език се завръщат триумфално и се настаняват на румънската езикова сцена.
Естествено румънският също е оказал влияние върху българския, особено по време на Възраждането, когато българската емиграция се е развивала главно в различни румънски градове. Благодарение на полунезависимия статут на влашките княжества от администрацията на Османската империя и по-свободните контакти със Западна Европа, много думи от западноевропейските езици, най-вече от френския, като официален дипломатически език, са преминали в българския през румънския, например маса < masă, супа < supă, абонат < abonat и др.
Всеки нов език е ново предизвикателство, но и ново удоволствие. Ако знаете италиански или френски език, определено ще ви помогне за изучаването на румънския, но дори и да не сте, не се отказвайте, защото румънският си заслужава.

1 коментар: