български език

Едно от нещата, с което всеки българин се гордее, е езикът ни. Светите братя Кирил и Методий поставят началото на славянската писменост със създаването на глаголицата, а на Кирил е кръстена и създадената по-късно кирилица, която и до днес използват всички славянски страни. Именно старобългарският се разглежда като първия документиран писмено славянски език. Езикът е сплотявал българите и в тежки времена като тези на робство. На български са написани творбите на Ботев, Вазов и Яворов, които пораждат чувство на умиление и гордост у всеки българин. В момента българският е един от 23-те официални езика на Европейския съюз.
Българският език принадлежи към групата на славянските езици, както езици като чешки, полски, руски и други, и по-точно към южнославянските езици, както и сръбски, хърватски и други. Интересно е обаче, че българският има и особености, характерни за т.нар. балкански езици – румънски, гръцки, албански. В българския има 30 букви. Характерна за езика ни е богата морфология – спектърът е широк – от три рода при имената до девет времена при глагола. Интерес представлява и богатата лексика – множество специфични наименования на ястия, облекло и други.


А ако сте чужденец и се питате защо да изучавате български, може да намерите много доводи, стига само да се заслушате в излетялата в космоса песен "Излел е Дельо хайдутин", да чуете едно стихотворение на Яворов или Дебелянов, да опитате вкусните български гозби, на които със сигурност ще искате да научите имената, или дори само да чуете една българска дума като БЛАГОДАРЯ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар