немски езикАх, този немски!

Немският език (Deutsch, от старогермански thioda, thiodisk – говорещ на езика на народа) също като английския и холандския, спада към западногерманските езици. Немският се числи към основните световни езици и е най- разпространеният език в Европейския съюз. Той е роден за 105 милиона, а около 80 милиона го владеят като чужд. Немският е официален език в Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн. Немскоговорещи общества има в Италия, Франция, Белгия и Дания.

А сега да видим какво знаете или не знаете за немския език:

За разлика от много други езици, немският се е обогатявал през всички епохи с чужди заемки – от гръцки и латински, през Възраждането от френски и италиански, а от 19 век насам с английски и англосаксонски думи.

Интересен е фактът, че първата печатна книга в света е била Библията на немски език, отпечатана е през 1455 и е била 42 страници.

Немският с падежите си, с произношението си и дългите съществителни имена, които винаги се изписват с главна буква, независимо от мястото им в изречението, има репутацията на много сложен език!Спешна помощ – "Кранкенваген"


Химикал – "Кугелшрайбер"
Въпреки това немският език е имал уникалният шанс да стане официален в Съединените Американски Щати. Преди три века Континенталният Конгрес във Филаделфия е обмислял възможността да го въведе с цел да се прекъсне връзката с Англия. Когато се е стигнало до гласуване, английският надделява с един единствен глас.

Е, не се отчайвайте, немският не е красив, няма какво да се лъжем, но е много важен в комуникацията в съвременния свят, а и самата Германия е много красива! Затова съчетайте полезното с приятното и продължавайте напред с немския!

Няма коментари:

Публикуване на коментар